Disclaimer

Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door Starmans Transporten B.V. niet aanvaard, noch aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

locatie

volg ons op Facebook

vacatures op indeed

© 2020 Starmans Transporten BV.  Alle rechten voorbehouden. Realisatie door Tragilo